0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Maccabi (cyber)
۸۱
۷۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۷۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۳
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Monaco (cyber)
۶۵
۷۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Maccabi (cyber)
۵۴
۸۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۶
۸۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۲
۷۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۴
۷۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۴
۸۸
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۰
۷۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۸۴
Monaco (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۹
۹۱
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۷
۸۵
Monaco (cyber)
Finished
۲۰:۰۵
Monaco (cyber)
۸۸
۷۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Monaco (cyber)
۸۱
۷۳
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۸۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۵
۹۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۲
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۴
۷۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۳
۶۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۶
۷۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۵۵
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۳
۸۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۶
۶۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۶
۷۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۸
۶۵
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Monaco (cyber)
۵۷
۹۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۳۵
۳۳
Barcelona (Cyber)
inprogress
۲۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶
۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
inprogress
۲۱:۳۵
World
NBA 2K23 1x1
Luka Doncic
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Joel Embiid
Finished
۰۷:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۲۰:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۵۵
Kobe Bryant
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۰۵
Kevin Durant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۱۵
Michael Jordan
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۰۱:۰۵
Joel Embiid
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۱۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۱:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۱:۵۵
LeBron James
۱۵
۱۳
NIkola Jokic
Finished
۰۲:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۲۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۰۲:۳۵
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۵
Stephen Curry
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۰۵
Michael Jordan
۱۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۵
Kevin Durant
Finished
۰۳:۳۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۵۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۰۴:۱۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۵
Kevin Durant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۵۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۰۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۱۵
Kevin Durant
۱۵
۱۳
Joel Embiid
Finished
۰۵:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۳۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۰۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۶:۲۵
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۵
Joel Embiid
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۶:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۵۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۰۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۱۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۳۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۷:۴۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۱۵
LeBron James
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۸:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۹:۰۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۹:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۴۵
LeBron James
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۵۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Stephen Curry
Finished
۱۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۵
LeBron James
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۰:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
LeBron James
۱۵
۱۳
Joel Embiid
Finished
۱۱:۰۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۳۵
Kobe Bryant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۱۵
LeBron James
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۳۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۱۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۳:۳۵
Joel Embiid
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۳:۴۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۵۵
Kevin Durant
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۱۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۴:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۵۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۰۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
Stephen Curry
Finished
۱۵:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۵:۴۵
Joel Embiid
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۶:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۶:۱۵
Joel Embiid
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۴۵
LeBron James
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۷:۰۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۲۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۷:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۷:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۰۵
LeBron James
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۱۵
Jimmy Butler
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۸:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۸:۳۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۸:۵۵
Kevin Durant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۱۹:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۹:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۱۹:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۱۹:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۹:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۵۵
LeBron James
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۲۰:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۲۰:۴۵