0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Lukasz Pietraszko
۲
۲
Filbrandt Tomasz
inprogress
۲۱:۰۵
Maruszak Piotr
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۱۳:۴۵
Lukasz Pietraszko
۳
۲
Maruszak Piotr
Finished
۱۹:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۰:۰۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Piotr Staniszewski
Finished
۱۲:۱۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Gasiorski Pawel
۲
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۱۲:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۵۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۵۵
Kowol Marek
۳
۱
Robert Szymik
Finished
۱۲:۳۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Kowol Marek
Finished
۱۳:۲۵
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۴:۰۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۲۰
Murawski Daniel
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۱۱:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۲:۵۵
Lukasz Pietraszko
۰
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۶:۴۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۴۵
Murawski Daniel
۲
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۷:۵۵
Sebastian Baran
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۰۰:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۲:۰۵
Murawski Daniel
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۰۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۲۰
Lukasz Pietraszko
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۱۸:۲۰
Marcin Marchlewski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۷:۲۰
Makajew Maciej
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۹:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۰۹:۴۰
Makajew Maciej
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۰:۳۵
Maruszak Piotr
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۰۰:۰۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۰۵
Marcin Marchlewski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۱:۴۰
Kacper Makowski
۲
۳
Maruszak Piotr
Finished
۰۱:۴۵
Pawel Grela
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۵۵
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۵
Piotr Gumulinski
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Marchlewski
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۰:۳۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۰:۵۵
Maruszak Piotr
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۰۰:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۱:۱۵
Sebastian Baran
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۱:۲۰
Marcin Litwiniuk
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۰۵
Murawski Daniel
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۲:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۲۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۳۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۳:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۰
Marcin Marchlewski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۰۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۴:۱۰
Artur Daniel
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Pawel Grela
Finished
۰۴:۳۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Marcin Marchlewski
Finished
۰۴:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۲۵
Artur Daniel
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۵:۴۵
Pawel Grela
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۵۰
Marcin Marchlewski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۰۵
Sebastian Baran
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۱۵
Krzysztof Pawlowski
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۱۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۶:۳۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۴۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۴۰
Marcin Marchlewski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۸:۳۰
Artur Daniel
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۱۵
Murawski Daniel
۲
۳
Maruszak Piotr
Finished
۰۹:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۰:۱۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Kacper Makowski
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۱:۰۰
Igor Dabrowski
۲
۳
Pawel Grela
Finished
۱۱:۰۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Maruszak Piotr
Finished
۱۱:۲۵
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۱:۴۵
Makajew Maciej
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۲:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۳۰
Kacper Makowski
۰
۳
Maruszak Piotr
Finished
۱۲:۳۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۱۳:۰۵
Makajew Maciej
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۱۳:۲۰
Murawski Daniel
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۱۴:۱۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۴:۳۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzystof Guminski
Finished
۱۴:۴۰
Makajew Maciej
۰
۳
Maruszak Piotr
Finished
۱۴:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۴:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۵:۱۵
Lukasz Pietraszko
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۱۵:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۵:۴۰
Murawski Daniel
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۵:۵۵
Marcin Litwiniuk
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۰۵
Makajew Maciej
۳
۰
Maruszak Piotr
Finished
۱۶:۲۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۶:۵۵
Maruszak Piotr
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۱۷:۱۰
Sebastian Baran
۳
۱
Piotr Staniszewski
Finished
۱۷:۱۵
Makajew Maciej
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۷:۳۵
Marcin Litwiniuk
۱
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۰۵
Adrian Wiecek
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۳۰
Maruszak Piotr
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۸:۴۵
Sebastian Baran
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۱۸:۵۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۵۵
Murawski Daniel
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۱۹:۱۰
Robert Szymik
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۱۹:۱۵
Marcin Litwiniuk
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۹:۴۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۱۹:۵۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Michal Bodnar
Finished
۲۰:۰۰
Igor Dabrowski
۳
۱
Piotr Staniszewski
Finished
۲۰:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۲۰:۰۵
Murawski Daniel
۳
۱
Maruszak Piotr
Finished
۲۰:۲۰
Marcin Litwiniuk
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۳۰
Makajew Maciej
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۲۰:۴۵
Kowol Marek
۳
۰
Michal Stefaniak
Finished
۲۰:۵۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۲۰:۵۵
Adrian Wiecek
۰
۱
Mateusz Golebiowski
inprogress
۲۱:۱۵
Krystian Kolodziej
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Russia
Liga Pro
Andrey Zolotov
۲
۳
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Kasatkin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۲:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Pavel Semenov
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۰۰
Fedor Chernoskulov
۳
۲
Egor Markelov
Finished
۰۸:۱۵
Alexey Innazarov
۳
۱
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۷:۱۵
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Merezhko
۳
۲
Igor Amelichkin
Finished
۰۹:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۰۰
Alexander Alexeev
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۰۰:۳۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Alexander Alexeev
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۱
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۲:۱۵
Pavel Semenov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Moshkov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Moshkov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۴:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۰۴:۴۵
Anton Yudin
۳
۲
Evgeny Grishaev
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Ivan Afanasiyev
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Grishaev
۱
۳
Fedor Chernoskulov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Amelichkin
۳
۱
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۰:۰۰
Fedor Chernoskulov
۳
۱
Anton Yudin
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Vologzhanin
۰
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۰:۳۰
Egor Markelov
۱
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Suslov
۳
۲
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۰۰
Eduard Golovachev
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۲:۳۰
Vladislav Shelipov
۲
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۳:۰۰
Surikov Viacheslav
۱
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۱۳:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Vladislav Shelipov
Finished
۱۳:۳۰
Suntsov Artem
۰
۳
Anton Sirotkin
Finished
۱۳:۴۵
Andrei Bokov
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۴:۰۰
Anton Sirotkin
۳
۱
Stanislav Bilyuga
Finished
۱۴:۱۵
Igor Kovalev
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۱۴:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۱۵:۰۰
Girevenkov Alik
۰
۳
Mihail Andrusenko
Finished
۱۶:۱۵
Mikhail Cheklin
۲
۳
Alexey Innazarov
Finished
۱۶:۱۵
Murzakmatov Ernist
۳
۱
Aleksandr Kruglov
Finished
۱۶:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۲
۳
Mikhail Petrov
Finished
۱۶:۴۵
Stanislav Mescheryakov
۳
۰
Bogdan Grebenyuk
Finished
۱۶:۴۵
Mihail Andrusenko
۳
۱
Stanislav Mescheryakov
Finished
۱۷:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Kruglov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۱۷:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۱۷:۴۵
Mikhail Petrov
۳
۲
Mikhail Cheklin
Finished
۱۷:۴۵
Mikhail Cheklin
۳
۲
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۸:۱۵
Girevenkov Alik
۳
۰
Stanislav Mescheryakov
Finished
۱۸:۱۵
Murzakmatov Ernist
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۱۸:۳۰
Alexey Innazarov
۳
۰
Mikhail Petrov
Finished
۱۸:۴۵
Mihail Andrusenko
۳
۱
Bogdan Grebenyuk
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Evgeny Smolin
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Kruglov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۹:۰۰
Semyon Korolev
۳
۱
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۰:۰۰
Ivan Soldatov
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۲۰:۱۵
Aleksandr Monakov
۳
۱
Pavel Lukyanov
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۳
۱
Mikhail Taltykin
Finished
۲۰:۳۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۲۰:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۲۰:۳۵
Igor Minchenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۲۱:۰۰
Alexander Ekzhanov
۳
۱
Andrei Borisov
Finished
۲۱:۰۰
Alexander Zhelubenkov
۲
۲
Aleksandr Monakov
inprogress
۲۱:۰۰
Kutenkov Dmitry
۰
۲
Dmitriy Lyalichev
inprogress
۲۱:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
-
-
Vyacheslav Chernov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Aleksey Lobanov
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Czech Republic
Pro League
Pavel Gireth
۳
۱
Zdenek Bilek
Finished
۲۱:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۱:۰۰
Martin Biolek
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Milan Kolar
۲
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۸:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Matej Perny
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Fojtik
۱
۳
Karel Zeman
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Marx
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Levicky
۳
۰
Zdenek Vilimek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Sklenar
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۷:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Matej Perny
Finished
۱۳:۳۰
Jan Manhal Jr
۱
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۹:۳۰
Martin Huk
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۷:۰۰
Mihail Trinta
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۱۰:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۱۱:۰۰
Filip Vondracek
۳
۱
Jaroslav Pilner
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۳
۲
Jaroslav Pilner
Finished
۱۲:۳۰
Marek Holub
۳
۲
Petr Budinsky
Finished
۱۸:۰۰
Jan Rajek
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Zahradnik
۳
۱
Milan Urban
Finished
۲۰:۳۰
Radim Jaros
۱
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۰:۳۰
Trojan Frantisek
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Martin Huk
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Janata
۳
۱
Tomas Fisar
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Pilner
۱
۳
Jan Volhejn
Finished
۱۱:۰۰
Richard Skacelik
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Wawrosz
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Janata
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۰۰:۳۰
Marek Blejchar
۲
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Fisar
Finished
۰۳:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۷:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۰۷:۳۰
Tomas Palan
۳
۰
Radek Fnukal
Finished
۲۰:۳۰
Jaroslav Wasserbauer
۰
۳
Petr Pesout
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۵:۳۰
Petr Pesout
۳
۱
Radim Jaros
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Vilimek
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۰۰:۰۰
Josef Grill
-
-
Tomas Janata
Finished
۰۰:۰۹
Havel Ladislav
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۲۴
Turek Tomas
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۱
Rotislav Hasmanda
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۱:۴۸
Michal Sklenar
-
-
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۵۴
Jakub Levicky
۳
۱
Zbynek Zientek
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Petr Pesout
۰
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
-
-
Michal Sklenar
Finished
۰۲:۴۵
Jan Jablonovsky
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۴۸
Martin Huk
-
-
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۱۸
Tomas Janata
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۳:۲۰
Tomas Andrle
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۴۶
Jiri Ruzicka
-
-
Michal Sklenar
Finished
۰۳:۴۷
Jan Jablonovsky
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Fisar
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۱۸
Rostyslav Kliucuk
-
-
Turek Tomas
Finished
۰۴:۲۳
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۴:۴۴
Michal Sklenar
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۴:۴۷
Tomas Andrle
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۱۱
Tomas Fisar
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۱۶
Tomas Fisar
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Janata
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۴۶
Martin Huk
-
-
Turek Tomas
Finished
۰۵:۵۱
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۶:۰۰
Michal Sklenar
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Fisar
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۳۰
Jan Jablonovsky
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۵۳
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۵۳
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۸:۰۰
Karel Zeman
-
-
Richard Skacelik
Finished
۰۹:۲۷
Jaroslav Pilner
-
-
Jan Volhejn
Finished
۰۹:۲۹
Mihail Trinta
-
-
Lubor Sulava
Finished
۰۹:۲۹
Jan Potensky
-
-
Jan Pleskot
Finished
۰۹:۵۶
Tomas Fojtik
-
-
Richard Macura
Finished
۱۰:۰۰
Michal Zobac
-
-
Filip Vondracek
Finished
۱۰:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۰:۲۳
Filip Vondracek
-
-
Jaroslav Pilner
Finished
۱۰:۲۷
Richard Skacelik
-
-
Tomas Fojtik
Finished
۱۰:۲۹
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۳۰
Karel Zeman
۲
۳
Richard Skacelik
Finished
۱۰:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۵۲
Richard Macura
-
-
Karel Zeman
Finished
۱۰:۵۴
Jan Volhejn
-
-
Michal Zobac
Finished
۱۰:۵۸
Tomas Fojtik
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۱:۰۰
Michal Zobac
۳
۱
Filip Vondracek
Finished
۱۱:۰۰
Karel Zeman
-
-
Tomas Fojtik
Finished
۱۱:۲۷
Michal Zobac
-
-
Jaroslav Pilner
Finished
۱۱:۲۸
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۱:۲۹
Lubor Sulava
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Kasinski
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Richard Skacelik
-
-
Richard Macura
Finished
۱۱:۵۵
Filip Vondracek
۳
۲
Jan Volhejn
Finished
۱۱:۵۸
Lubor Sulava
-
-
Jan Pleskot
Finished
۱۱:۵۹
Richard Macura
۳
۰
Karel Zeman
Finished
۱۲:۰۰
Jan Pleskot
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۲:۰۰
Jan Volhejn
۱
۳
Michal Zobac
Finished
۱۲:۰۰
Matej Perny
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Kasinski
-
-
Matej Perny
Finished
۱۲:۰۲
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۲:۳۰
Karel Zeman
۰
۳
Tomas Fojtik
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۳۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۲:۵۸
Filip Vondracek
۳
۲
Jan Volhejn
Finished
۱۳:۰۰
Lubor Sulava
۲
۰
Jan Pleskot
Finished
۱۳:۰۰
Richard Skacelik
۲
۳
Richard Macura
Finished
۱۳:۰۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Matej Perny
Finished
۱۳:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۲
Martin Lorenc
Finished
۱۳:۲۸
Plachy Jiri
۰
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۳:۲۸
Tomas Regner
-
-
Jan Rajek
Finished
۱۳:۲۹
Lubor Sulava
۰
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Briza
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۱۳:۵۸
Yurii Holovatiuk
-
-
Matej Pycha
Finished
۱۳:۵۹
Richard Macura
۳
۱
Richard Skacelik
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۴:۰۰
Michal Zobac
۳
۰
Filip Vondracek
Finished
۱۴:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Rygl
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۴:۲۶
Jan Rajek
-
-
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۴:۲۹
Plachy Jiri
۰
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۴:۳۰
Jan Ruzicka
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۴:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۲
Martin Lorenc
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Regner
۱
۳
Jan Rajek
Finished
۱۴:۳۰
Matej Pycha
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۴:۵۶
Miroslav Adamec
-
-
Plachy Jiri
Finished
۱۴:۵۸
Marek Holub
۳
۲
Petr Budinsky
Finished
۱۵:۰۰
Frantisek Briza
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۱۵:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۱
Matej Pycha
Finished
۱۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۱۵:۲۷
Tomas Regner
-
-
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۵:۲۸
Jan Rajek
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۵:۳۰
Richard Vavricka
۲
۳
Marek Holub
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Rygl
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۵:۳۰
Martin Lorenc
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۳۸
Richard Vavricka
-
-
Petr Budinsky
Finished
۱۵:۵۶
Lukas Rygl
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۱۵:۵۸
Jan Rajek
-
-
Matej Pycha
Finished
۱۵:۵۹
Matej Pycha
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۱۶:۰۰
Petr Budinsky
۱
۳
Jan Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Ogrocki
۲
۳
Kamil Przeczek
Finished
۱۶:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Regner
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۶:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۶:۳۰
Jan Ruzicka
۰
۳
Marek Holub
Finished
۱۶:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۰
Martin Lorenc
Finished
۱۶:۵۵
Plachy Jiri
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۱۶:۵۸
Jan Rajek
-
-
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۶:۵۸
Richard Vavricka
۱
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۷:۰۰
Martin Lorenc
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۱۷:۰۰
Jan Rajek
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Rygl
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Zahradnik
-
-
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۲۴
Eric Maresh
۰
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۷:۲۷
Pavel Wawrosz
-
-
Antonin Baros
Finished
۱۷:۲۷
Richard Vavricka
۲
۳
Jan Ruzicka
Finished
۱۷:۳۰
Lukas Rygl
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۷:۳۰
Milan Urban
-
-
Martin Sobisek
Finished
۱۷:۵۲
Martin Biolek
-
-
Jan Dzida
Finished
۱۷:۵۷
Jan Kanera
۳
۰
Zdenek Bilek
Finished
۱۷:۵۸
Radek Fnukal
-
-
Radek Vosyka
Finished
۱۷:۵۸
Plachy Jiri
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۸:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۰
Martin Lorenc
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Zuzanek
-
-
Milan Urban
Finished
۱۸:۲۰
Pavel Gireth
-
-
Jan Kanera
Finished
۱۸:۲۸
Tomas Palan
۳
۲
Jan Manhal Jr
Finished
۱۸:۳۰
Eric Maresh
۰
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Zahradnik
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Wawrosz
۳
۱
Antonin Baros
Finished
۱۸:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۱۸:۵۰
Radek Vosyka
-
-
Tomas Palan
Finished
۱۸:۵۸
Zdenek Bilek
-
-
Eric Maresh
Finished
۱۸:۵۹
Jan Kanera
۳
۰
Zdenek Bilek
Finished
۱۹:۰۰
Radek Fnukal
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۹:۰۰
Milan Urban
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Dzida
۲
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۱۹:۰۴
Tomas Zahradnik
-
-
Milan Urban
Finished
۱۹:۲۷
Tomas Palan
-
-
Radek Fnukal
Finished
۱۹:۲۹
Eric Maresh
-
-
Jan Kanera
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Milan Urban
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Gireth
۳
۲
Jan Kanera
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Wawrosz
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۱۹:۳۶
Martin Sobisek
۱
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۲۰:۰۰
Jan Dzida
۲
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۲۰:۰۰
Radek Vosyka
۳
۱
Tomas Palan
Finished
۲۰:۰۰
Zdenek Bilek
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۲۰:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Jan Kanera
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۲۱:۰۰
Jan Manhal Jr
۲
۲
Radek Vosyka
Finished
۲۱:۰۰
Antonin Baros
۱
۲
Jan Dzida
inprogress
۲۱:۰۰
World
TT-CUP
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۰
Darek Kleczko
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۰۰:۱۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Zapala Krzysztof
۰
۳
Prashant Jha
Finished
۰۰:۳۰
Jacek Lyzwinski
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۰:۴۵
Martin Kocvara
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Stepien Marcin
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۰۰
Partyka Ryszard
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۱۵
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Skura Eryk
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۰۱:۳۰
Krystof Prida
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Marek Kulisek
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۰۱:۵۵
Prashant Jha
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۲:۲۵
Krystof Prida
۲
۳
Filip Cernota
Finished
۰۲:۳۰
Skura Eryk
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۲:۳۰
Harpreet Singh
۳
۱
Dev Dassarma
Finished
۰۲:۴۰
Saj Alapat
۳
۱
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۲:۴۵
Michal Spalek
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۰۳:۰۰
Harpreet Singh
۲
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۱۰
Dev Dassarma
۳
۰
Saj Alapat
Finished
۰۳:۱۵
Harpreet Singh
۳
۱
Saj Alapat
Finished
۰۳:۴۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Dev Dassarma
Finished
۰۳:۴۵
Dev Dassarma
۳
۰
Saj Alapat
Finished
۰۴:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Harpreet Singh
Finished
۰۴:۳۵
Marek Pyzik
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۰۰
Darek Kleczko
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۹:۳۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۰:۰۰
Morawski Piotr
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۰:۳۵
Zdenek Zahradka
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۰:۵۰
Darek Kleczko
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۱:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Adrian Cich
Finished
۱۱:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۱:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۱۱:۲۵
Morawski Piotr
۳
۰
Adrian Cich
Finished
۱۱:۳۵
Zdenek Zahradka
۰
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Zaboj Matej
Finished
۱۱:۵۵
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۱۲:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Mleczko Mateusz
Finished
۱۲:۰۵
Petr Oliver Korp
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Zaboj Matej
Finished
۱۲:۲۵
Morawski Piotr
۲
۳
Mleczko Mateusz
Finished
۱۲:۳۵
Zdenek Zahradka
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۵۰
Martin Sulc
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Karol Prokop
۳
۱
Partyka Ryszard
Finished
۱۳:۰۰
Adrian Cich
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۳:۰۵
Sebl Jachym
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۱۳:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Adrian Cich
Finished
۱۳:۳۵
Zaboj Matej
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۳:۵۵
Darek Kleczko
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۱۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۱۴:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۱۴:۳۵
Stepan Koci
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۴:۵۰
Partyka Ryszard
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۱۵:۰۰
Zaboj Matej
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۵:۰۵
Prusa Martin
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۱۵:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۵:۲۵
Darek Kleczko
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۵:۳۰
Stepan Koci
۱
۳
Petr Priscak
Finished
۱۵:۵۰
Matej Beran
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۱۵:۵۵
Karol Prokop
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۱۶:۰۰
Jan Trefny
۲
۳
Prusa Martin
Finished
۱۶:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۱۶:۲۵
Prashant Jha
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۶:۳۵
Stepan Koci
۲
۳
Prusa Martin
Finished
۱۶:۵۰
Jachym Zacharda
۰
۳
Matej Beran
Finished
۱۶:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۱۷:۰۵
Petr Priscak
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۱۷:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۰
Matej Beran
Finished
۱۷:۲۵
Damian Bucko
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۵
Stepan Koci
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۱۷:۵۵
Petr Silhan
۲
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۷:۵۵
Prashant Jha
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۱۸:۰۵
Darek Kleczko
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۸:۱۰
Petr Priscak
۲
۳
Prusa Martin
Finished
۱۸:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۸:۳۰
Karol Guzy
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۸:۳۵
Matej Beran
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۱۸:۵۰
Martin Plihal
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۵۰
Valois Kayque
۳
۰
Jan Masternak
Finished
۱۹:۰۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Damian Bucko
Finished
۱۹:۰۵
Michal Nemec
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۱۹:۲۰
Kadavy Ondrej
۲
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۹:۲۰
Filip Kopecky
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۱۹:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Jan Masternak
Finished
۱۹:۳۰
Prashant Jha
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۱۹:۳۵
Martin Plihal
۱
۳
Petr Vodal
Finished
۱۹:۵۰
Petr Moravec
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۹:۵۵
Gola Pawel
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۲۰:۰۰
Damian Bucko
۳
۰
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۰۵
Pavel Cibik
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۲۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۲۰:۲۵
Maciej Kolek
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۲۰:۳۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۲۰:۳۵
Martin Plihal
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۲۰:۵۰
Brozek Michal
۱
۲
Petr Moravec
inprogress
۲۰:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۲۱:۰۰
Prashant Jha
۲
۲
Damian Bucko
inprogress
۲۱:۰۵
Petr Vodal
۰
۱
Pavel Cibik
inprogress
۲۱:۲۰
Filip Kopecky
-
-
Petr Moravec
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Jonas Kulveit
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Belarus
Liga Pro
Artem Kolesnev
۳
۱
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۹:۲۰
Artem Kolesnev
۰
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۱۰:۲۰
Anton Mokei
۳
۲
Evgenii Kozich
Finished
۱۲:۳۰
Evgenii Mutianko
۰
۳
Sergei Kurilchik
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Kozich
۰
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Kurilchik
۳
۱
Anton Mokei
Finished
۱۴:۰۰
Anton Mokei
۱
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Kozich
۲
۳
Sergei Kurilchik
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۱
۳
Alekseev Anton
Finished
۱۸:۰۰
Dmitriy Khartanovich
۳
۰
Vladimir Murashko
Finished
۱۹:۰۰
Sergei Sapega
۳
۲
Dmitrii Strigutskii
Finished
۲۰:۳۰
Poland
Superliga
Asuka Machi
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۸:۳۰
Zeng Yi Wang
۳
۲
Adam Dosz
Finished
۱۹:۱۰